Mobiliteitslabel B voor Aannemingsbedrijf K. Dekker

Beverwijk, 17 september 2013 – Aannemingsbedrijf K. Dekker heeft van IJmond Bereikbaar Mobiliteitslabel B ontvangen. Dit betekent dat het bedrijf het mobiliteitsbeleid efficiënt inricht, met minder CO2-uitstoot en kostenbesparing als gevolg. Met dit uitzonderlijke resultaat is dit bedrijf een goed voorbeeld voor de regio.
_DSC1763

De heer B. Zijl (Voorzitter Stichting IJmond Bereikbaar) overhandigt Mobiliteitslabel B aan de directie van Aannemingsbedrijf K. Dekker: de heren E. Ruiter en M. Stoop.

Het bedrijf neemt gericht maatregelen op het gebied van mobiliteit. Het wagenpark bestaat uit zuinige auto’s, onlangs is de eerste elektrische auto aangeschaft en op de parkeerplaats van het nieuwe pand staat een laadpaal. Bij opdrachten ver weg overnachten medewerkers ter plekke, om het aantal kilometers te beperken. Verder worden medewerkers gestimuleerd samen naar de bouwplaats te rijden en wordt er geïnvesteerd in ICT-middelen die het mogelijk maken op afstand te werken. Bovendien werkt het Noord-Hollandse aannemingsbedrijf aan bewustwording bij medewerkers. Zo wordt er actief gestuurd op rijgedrag, door inzicht te geven in brandstofverbruik en een cursus ‘het groene rijden’ aan te bieden. Medewerkers zien hierdoor steeds meer het belang in voor de bedrijfsvoering en het milieu.

Bewust omgaan met mobiliteit

Algemeen directeur de heer Stoop: “in de bouwwereld is mobiliteit belangrijk. Het grootste deel van de 160 medewerkers werkt op de bouwplaats en de auto is hét vervoermiddel om daar te komen. Aangezien wij ongeveer 100 bedrijfsauto’s in bezit hebben, loont het om bewust om te gaan met mobiliteit. Bovendien is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een drijfveer. We vinden het belangrijk dat onze mensen bewust omgaan met de maatschappij en ook opdrachtgevers verwachten dit van ons.”

Mobiliteitsadvies

Het pakket aan maatregelen was voor IJmond Bereikbaar reden om Mobiliteitslabel B toe te kennen. Deze conclusie kwam uit het Mobiliteitsadvies van IJmond Bereikbaar, dat aannemingsbedrijf K. Dekker heeft laten uitvoeren. Het Mobiliteitsadvies maakt inzichtelijk wat de kansen voor een organisatie zijn op het gebied van mobiliteit. Het huidige mobiliteitsbeleid wordt in kaart gebracht en gewaardeerd met een label (A t/m E). Ook concrete tips om mobiliteit verder vorm te geven en zijn onderdeel van het advies.

Over Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V.

Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. is één van de drie “dochters” van Dekker Holding Krabbendam B.V en richt zich op Beton- & Waterbouw en Burger- & Utiliteitsbouw. De andere dochters zijn de Bie & Seignette B.V. gevestigd in Beverwijk gericht op infrawerken en het kleinbouwbedrijf Dekker Bouw Bergen. Het mobiliteitsbeleid wordt holdingbreed over de drie bedrijven ingezet en uitgevoerd. Meer informatie: www.kdbv.nl

Over IJmond Bereikbaar

IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). Samen wordt hard gewerkt om de IJmond bereikbaar en leefbaar te houden, nu en in de toekomst.

Lees meer over IJmond Bereikbaar en de rol van Mobility Managers.