Utrecht Bereikbaar en QB Pas goed voor 475.000 spitsmijdingen

Utrecht, 7 maart 2014 – Op 6 maart vond in Zwolle het congres Beter Benutten plaats. Door Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) werden de resultaten van het Beter Benutten programma gepresenteerd. Utrecht Bereikbaar heeft een zeer groot aandeel gehad in het succes.

QB Pas succesvol

 

 

 

 

 


QB Pas en UB Pas leveren aanzienlijke bijdrage
De eerste resultaten zijn behaald met de verschillende spitsmijdingsprojecten waarbij automobilisten worden gestimuleerd op andere manieren of op andere tijdstippen van en naar het werk te reizen. De volgende drie projecten realiseren nu 60% van het resultaat:

  • Slim uit de spits, regio Arnhem-Nijmegen (1.1 miljoen spitsmijdingen)
  • QB Pas en UB Pas, regio Midden-Nederland (475.000 spitsmijdingen)
  • Spitsmijdingen Rotterdam (380.000 spitsmijdingen)

Trots
Mobility Card Services is trots op dit resultaat en de significante bijdrage van de Utrecht Bereikbaar Pas en de huidige QB Pas. Met ruim 10.000 reizigers in de regio Utrecht blijft de QB Pas bijdragen aan het verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid. En het aantal reizigers neemt nog altijd toe. Met deze voordelige vervoerspas kan 7 dagen per week gebruik worden gemaakt van alle bussen en trams van U-OV en biedt reizigers zo een aantrekkelijk alternatief voor de file.

Toekomstgericht
Minister Schultz: ‘Door de 13.500 spitsmijdingen per dag staan er zo’n 15.000 mensen minder in de file en voorkomen ze 54 kilometer file. Ik vind deze resultaten hoopgevend voor de komende periode.’ Doel is om eind 2014 80% van de projecten afgerond te hebben.

De minister heeft gisteren met de twaalf regio’s nieuwe afspraken gemaakt om de komende jaren met extra maatregelen de drukte tijdens de spits verder te verminderen.

Mobility Card Services blijft zich met slimme oplossingen zoals de QB Pas, maar ook de Combi-kaart (parkeren en reizen) en de OV-chipkaart (onbeperkt reizen) inzetten voor het beter benutten van bestaande faciliteiten en het inzichtelijk maken van de meest optimale OV-oplossingen voor zowel werkgevers en reizigers.